Brabanthal volgt de officiële richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie & de FOD Volksgezondheid nauwgezet en dagelijks op.
Wij staan in constant overleg met de organisatoren van onze evenementen. Alle evenementen en beurzen tot en met 19 april zijn geschrapt. Wij houden u op de hoogte van zodra er nieuwe data bekend zijn. 
Voor meer info over het coronavirus zelf, de effecten ervan op de gezondheid en hoe u zichzelf het best kan beschermen,  verwijzen wij graag naar de website over het coronavirus van de FOD Volksgezondheid.